Crypto Academy

Wat is de Dow theorie

Dow theorie

5 min lezen

Tekniske analyseværktøjer hjælper handlende med at træffe en beslutning på markedet for cryptocurrency. Få mere at vide om dette. .

Dow theory

Wat is de Dow theorie?

Teknisk analyse kort fortalt

Technische analyse is een universele analysemethode die wordt toegepast op financiële markten, aandelenmarkten, futures, opties en valuta’s. De basis van de moderne technische analyse is de Dow theorie. Charles Doe was een Amerikaanse journalist, bedenker van het wereldberoemde financiële tijdschrift The Wall Street Journal en de Dow Jones Index, en medeoprichter van Dow Jones and Co.

Historien om Dow-teorien

I det nittende århundrede var Charles Dow grundlægger og redaktør af Wall Street Journal samt medstifter af Dow Jones & Company. Som medlem af selskabet bidrog han til udviklingen af Dow Jones Transportation Index, det første aktieindeks (DJT). Han beskrev også en hypotese om markedsadfærd, som stadig er i brug i dag. Forestillingen om, at markedet kun kunne foregribes ved hjælp af diagrammer, var nyskabende, og mange investorer i det 20. århundrede smækkede den straks i hovedet. Hvad man ikke kan påstå nu, er, at folk tjener penge på alle slags markeder ved hjælp af teknisk analyse baseret på Dows teori, suppleret med en række værktøjer.

Hvad er Dow Theory?

Charles Dow’s theorie is de basis van alle technische analyse, als de wetenschap van het voorspellen van prijsgedrag in verschillende markten. De postulaten van deze theorie vormen de basis van de methoden die worden gebruikt door beleggers over de hele wereld, die zowel op de aandelen- en indexmarkten als op de valutamarkt werken. De kern van deze theorie wordt gevormd door de studies van Charles Doe, die het gedrag beschrijft van aandelenkoersen die in de loop van de tijd veranderen. Een concept als de Dow-theorie verscheen na de dood van Charles, en werd aangevuld door andere auteurs.

Hvordan Dow-teorien fungerer

Wordt een dergelijke bevestiging niet waargenomen, dan is er wellicht geen sprake van een ommekeer. Trends moeten worden bevestigd door volume. Dow geloofde dat een trend werd bevestigd als de aandelenkoersen stegen en de handel daarmee toenam. Voor een kwalitatieve beoordeling van de markt is het altijd nodig een gezamenlijk grafisch model op te bouwen – een histogram van het handelsvolume op de koersgrafiek. De histogramstructuur omvat balken van verschillende hoogte. Elke staaf komt overeen met zijn eigen handelsperiode, die afhangt van de gekozen schaal (1 minuut, 5 minuten, 25 minuten, enz.). Hoe hoger de staafhoogte, hoe hoger de snelheid waarmee de market-maker de koersen bijwerkt. Elke staaf van het histogram komt overeen met één grafiekfiguur (staaf of kandelaar), die het handelsvolume bepaalt voor de handelstijd (handelsinterval). De histogrammen worden onder de koersgrafiek geplaatst.

De trend zal zich voortzetten tot er ondubbelzinnige signalen zijn dat hij wordt beëindigd. De auteur gelooft dat de markt meestal in de huidige trend zal blijven bewegen, eerder dan hem te veranderen. Een trendverandering zal alleen optreden als er een ondubbelzinnig signaal over is: een doorbraak van trendlijnen en slotkoersen die erbuiten vallen. Er zijn drie soorten trends: primaire (lange termijn), secundaire (of tussentijdse), en kleine (of korte termijn). En een trend heeft altijd een richting. Deze kan zijn: stijgend, dalend en lateraal (vlak).

Principper for Dow-teorien

De Dow Theorie bestaat uit de volgende principes. Een trend kent drie fasen: accumulatie, participatie en implementatie. De accumulatiefase is wanneer beleggers een activum beginnen te kopen of te verkopen. Maar er zijn maar weinig van dergelijke beleggers en zij kunnen niet bijdragen tot de organisatie van de trend. In de fase van participatie beginnen handelaren transacties te openen op een nieuwe trend, die vervolgens aan kracht wint.

En nadat de trend is ontstaan, begint de stormloop van kopen of verkopen. Wanneer de prijs een hoogtepunt bereikt, sluiten de beleggers af en halen er een goede winst uit. Daarna begint de trend te keren. In het geval dat nieuwe handelaren de trend ondersteunen, zal de trend zich voortzetten, zo niet, dan zal er een ommekeer plaatsvinden. De prijs houdt met alles rekening. Dit betekent dat de marktprijs alles weergeeft wat de vraag en het aanbod op de markt kan beïnvloeden. Indexen moeten consistent zijn. De indices Industrial en Transportation (Dow Jones) moeten elkaar bevestigen wanneer de trend verandert. 

Hvad er nødvendigt

Het eerste wat u nodig heeft om te handelen op de Dow Theory is een handelsplatform. Tegenwoordig zijn er veel bedrijven die dergelijke diensten aanbieden. Sommige van hen hebben zelfs een Demo modus waarmee gebruikers eerst kunnen oefenen. De Dow Theorie stelt dat bepaalde aandelenindexen met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Deze stelling is rechtstreeks van toepassing op indices zoals de Dow Jones Industrial Average en de Dow Jones Transportation Index. Volgens de theorie moeten de reeds gevormde trend en de signalen over de verandering ervan door beide indices worden bevestigd. Overigens zijn hier soms verschillen tussen de signalen toegestaan, zo kan de ene eerder komen dan de andere. Deze principes zijn universeel, en zij moeten bestudeerd worden door elke trader die handelt via technische analyse van de markt aangezien zij technisch geanalyseerd worden op de postulaten van Charles Doe.

Formule

Wij willen u een van de mogelijke varianten presenteren voor het bewijzen van Dows axioma, gebaseerd op de analyse van commerciële structuren winst op de echte concurrerende markt van goederen en diensten, omdat het belangrijkste doel van elke commerciële structuur winst is en Forex niet ver weg is van de echte markt van goederen en diensten. Het is bekend dat de meest voor de hand liggende, eenvoudige, radicale, betrouwbare en onbetwistbare manier om winst (P) te bepalen, de weergave ervan is als het verschil tussen inkomsten (E) en allerlei uitgaven (P):
P = E – P

De uitgaven (P) zijn variabel (Pper), afhankelijk van het inkomen (E), en constant (Ppos), onafhankelijk van het inkomen:

P = Pper + Ppos

Daarom wordt de winstformule gewoonlijk weergegeven als

P = E – Pper – Ppos

Gebruik makend van de definitie van variabele kosten als Pper = K*D, verkrijgen we, waar K de evenredigheidscoëfficiënt is, schrijven we

P = (1-K)*D – Rpos

Door de winst (E) uit te drukken als het product van het volume/de hoeveelheid goederen (V) en de verkoopprijs C, verkrijgen wij de volgende formule om de winst op de traditionele manier te bepalen

P = (1-K)*V*C – Ppost (1)

Wie deze formule (1) bekijkt, zal uitroepen: de winst hangt af van zowel het volume als de verkoopprijs van de handelswaar! En hij zou gelijk hebben.

Maar, sommige bronnen tonen hoe een alternatieve formule voor winst kan worden afgeleid rekening houdend met de bepalingen van de wet van vraag en aanbod, die precies samenvalt met de traditionele formule (1):

P = A*(Ts^2 – 2*Cp*C + Tsopt^2)/C (2)

Hierin zijn A, Tsr en Tsopt constante coëfficiënten die experimenteel zijn berekend op basis van feitelijke handelsgegevens binnen een geselecteerde gegevenssteekproef, waarbij A>0 voor monopolistische en A<0 voor concurrerende markten, Tsr de marktprijs is en Tsopt de optimale verkoopprijs die maximale winst oplevert.

Op grond van de absolute gelijkheid van de formules (1) en (2) concluderen wij dat de Dow-profetie in de vorm van het eerste axioma een bewezen stelling kan zijn, aangezien zij naast de prijs geen andere variabelen bevat, en handelaren en marktonderzoekers zich bij hun marktonderzoek veilig op de prijsanalyse kunnen verlaten zonder door andere marktparameters te worden afgeleid.

Conclusie