Crypto Academy

Elliot Waves

Elliot Waves

4 min lezen

Een van de populaire hulpmiddelen van technische analyse is Elliot Waves. Laten we samen eens diep in dit onderwerp duiken.

Elliot Waves

Elliot Waves

Beknopte geschiedenis

Na veel onderzoek werd bekend dat de markt in golven beweegt. Gedurende vele decennia hebben handelaren zich gevoed met het vinden van speciale marktpatronen die de ontwikkeling van de golfstructuur konden voorspellen. Verschillende voorspellingssystemen zijn gecreëerd, en de meest populaire is “Elliot Waves”, genoemd naar Ralph Nelson Elliott, die een professionele accountant was. In 1938 werd zijn boek “The Wave Principle” gepubliceerd, waarin het principe van de robots van de golftheorie uitvoeriger wordt beschreven.

Soorten golfontwikkeling

Er zijn twee stijlen van golfontwikkeling: motief en correctief. Motiegolven (of motiegolven *) hebben een vijfgolvenstructuur, terwijl correctiegolven (of correctiegolven *) een driegolvenstructuur of hun varianten hebben. De drijvende stijl ligt aan de basis van zowel de vijfgolvenstructuur als de unidirectionele componenten ervan, d.w.z. golven 1, 3, en 5. Hun structuren worden “stuwend” genoemd omdat ze de markt in belangrijke beweging zetten.

Corrigerende stijl is de kern van alle pullbacks in de tegenovergestelde richting die golven 2 en 4 omvatten. Hun structuur wordt “correctief” genoemd omdat ze slechts een gedeeltelijk retracement of “correctie” kunnen uitvoeren van een beweging die door een vorige motiegolf is bereikt.

Dus, deze twee stijlen zijn fundamenteel verschillend, zowel in hun rol als in hun structuur. In de huidige interpretatie van Elliott’s theorie leggen zijn volgelingen meer de nadruk op de overeenkomst van deze theorie met de psychologische kenmerken van menselijk gedrag. In de valuta- en aandelenhandel kan de golftheorie worden gebruikt als basis of aanvullend hulpmiddel in de structuur van een handelsstrategie. De meeste handelstactieken die gebruik maken van fractale principes, waarop de Elliott golven zijn gebaseerd, hebben uitstekende indicatoren voor de winstgevendheid van de handel.

Sådan bruger du det på bit4you

Elliott kom frem til den konklusion, at markedsbevægelser skyldes investorernes reaktioner på forskellige makroøkonomiske stimuli, og at op- og nedadgående bevægelser gentager sig selv uanset stimulus. Han nævnte også, at bevægelsesfasen kan opdeles i flere faser eller “bølger”. Disse bølger kan ses i grafen. Essensen af denne indikator er, at den viser prisbevægelsesfaser (bølger) som rettede intervaller. Som følge heraf kan hver bølge klassificeres som enten en impuls (fremadgående bevægelse) eller en korrektion (tilbagetrækning). Denne og andre tekniske analysemetoder er tilgængelige på handelsplatformen bit4you.

In sommige gevallen kan een handelaar deze Elliott golven gebruiken als een voorspelling van het einde van een trend om zich voor te bereiden op de vorming van een nieuwe trend en het beheer van zijn beleggingen te optimaliseren. In andere situaties wordt golfanalyse gebruikt om een reeds gevormde trend te herkennen en wordt het gebruikt om de voorspelling te bevestigen en een meer rationele marktentry te maken.

Ook kunnen de golven worden gebruikt om de huidige toestand van de markt op het moment van de voorspelling te bepalen. Ondanks de schijnbare eenvoud van de basisprincipes, is de golftheorie een van de moeilijkste onderdelen van de technische analyse. De Elliott Wave Theorie is een tamelijk complexe vorm van analyse die tijd en doorzettingsvermogen vergt alvorens in de praktijk te worden gebracht. Veel handelaren gebruiken de bepalingen van de Wave Theorie in combinatie met andere technische analyse instrumenten, om zo de effectiviteit van hun voorspellingen te vergroten.

De même, les vagues peuvent être utilisées pour déterminer l’état actuel du marché au moment de la prévision. Malgré l’apparente simplicité des principes de base, la théorie des vagues est l’une des sections les plus difficiles de l’analyse technique.La théorie des vagues d’Elliott est un type d’analyse assez complexe qui demande du temps et de la persévérance avant d’être mis en pratique. De nombreux traders utilisent les dispositions de la théorie des vagues en combinaison avec d’autres outils d’analyse technique, augmentant ainsi l’efficacité de leurs prévisions.

CONCLUSIES